vergi planlaması

Vergi, devletin kamu fonları için kullandığı kaynağı sağlama işlemidir. Devletin sosyal imkanları sunması için bireysel ve kurumsal bir görev olan vergi, özellikle de şirketler, işletmeler bazında ayrı bir önem taşımaktadır. Devletin koyduğu vergi sorumluluğunu yerine getirmeyen veya vergi mevzuatında usulsüzlük yapan işletmeler firmalarının yasal olarak sınırlandırılmasına, ceza almasına veya işlemez hale gelmesine sebep olurlar.

İşletmeler kazanmak ve marka değerini devam ettirmek için bir takım disiplinli çalışmalar gerçekleştirmelidir. Her konuda faaliyetlerini profesyonel olarak yerine getiren firmalar, her zaman daha fazla kazanmakta ve daha işleyişini daha kaliteli bir şekilde yürütmektedir. Şirketlerin var olabilmeleri için her şeyden önce yasal olarak kabul görmeleri gerekir. Eğer yasal olarak kabul görmez ise ticari hayatta var olamaz veya yaptığı yasal eksilikler sebebiyle şirket kimliğinde negatif etkilerden dolayı iş yapamaz. Bu nedenle vergi vermek şirket olabilmenin en birincil kuralı olmaktadır.

Şirket olmanın birincil kuralı olan vergi mevzuatını yerine eksiz getirmek zorunda olan işletmelerin bu konuda ilk olarak yapmaları gerekenlerden birisi de vergi planlama işlemi olmalıdır.

Vergi planlaması, mali mevzuatta yer alan indirim, istisna ve muafiyetlerden faydalanmayı ve bunların sonucu olarak yasal olarak da maksimum vergi tasarrufu sağlayarak işletmenin kendi yapısına uygun bir şekilde çözümler üretilmesini amaçlamaktadır.

Vergi planlaması mükellefler ve kamu açısından olmak üzere iyi ayrılmaktadır:

  • Mükellefler açısından vergi planlaması vergi yükünü asgariye indirme faaliyetini ifade eder.
  • Kamu (Devlet) açısından vergi planlaması ise devletin finansal ihtiyacının en uygun kaynaklardan toplumsal gerçekleri dikkate alınarak karşılamayı ifade eder.

Vergi planlaması aşamasında şirketler çeşitli vergi araçları kullanabilmektedir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  • Şirketin ve bağlı bulunan şirketler topluluğunun yeniden yapılandırılması.
  • Şirketin üretim ve satış maliyet yapısının gözden geçirilmesi.
  • Şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.
  • Şirketin üretim ve yatırım finansman yöntemlerinin alternatif finansman araçları ile karşılaştırılması.
  • Şirket harcama politikalarının değerlendirilmesi.
  • Mali mevzuatta yer alan teşvik ve indirim uygulamalarının değerlendirilmesi.
  • Şirketin tahsilat ve ödeme süreçleri ile nakit akış durumunun gözden geçirilmesi.