vergi müşavirliği

Vergi sorumluluğunun yerine getirilmesi konusunda kimi zaman mükellefler gerekli ve yeterli özeni göstermemektedir. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi devleti zarara uğratırken, kimi zamanda devlet hatalı ve hukuka aykırı olacak şekilde vergi mükellefleri aleyhinde işlem tesis edebilmektedir.

Her tüzel veya gerçek kişi vergi incelemesi işlemiyle karşılaşabilmektedir. İşte böyle bir durumda yapılacaklar ve yapılmayacaklar inceleme neticesinde önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu kapsamda konuyu önemsiz görmek, hatalı bilgi ve belge vermek, resmi makamlarla ve inceleme elamanlarıyla doğru iletişim kurmamak neticesinde sıkıntılı durumlar ortaya çıkmasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda olumsuzlar ile karşılaşmamak için kanunlarında izin verdiği kapsamada müşavirlik hizmeti alınması gerekmekte ve disiplinli bir şekilde vergi inceleme süreci gerçekleştirilmelidir.

Vergi incelemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasında aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar.

 1. İncelemeye tabi olana, bunun konusunu işe başlamadan evvel açık olarak izah ederler.
 2. Nezdinde inceleme yapılanın muvafakati olmadıkça resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar veya buna devam edemezler. (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması bu hükmün dışındadır. Ancak bu gibi tedbirler, incelemelerin, yapıldığı yerdeki faaliyeti sekteye uğratmayacak şekilde yapılır.)
 3. İnceleme bitince, bunun yapıldığını gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapılana verilir.

Vergi Müşavirliği Kapsamında Yapılan İşlemler

 • Bireysel ve kurumsal genel mali müşavirliği.
 • Şirket birleşme, bölünme, nevi değişikliği ve satın almalarına ilişkin vergi danışmanlığı, vergi risk incelemeleri.
 • Vergi incelemesi danışmanlığı.
 • Vergi uzlaşmaları danışmanlığı.
 • Vergi davaları danışmanlığı (dilekçe hazırlama ve dava süresince).
 • Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı, kurulması, denetimi ve uygulanması.
 • Şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş muhasebe denetimi.
 • Yolsuzluk denetimi.
 • Vergi yükünü azaltan yasal teşvik, istisna ve muafiyetler hakkında danışmanlık.
 • Mali karlılık analizleri ile kurumsal yönetim uygulamalarının hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri.
 • Muhasebe departmanı çalışanlarının eğitimi ve mesleki yetkinliklerinin test edilmesi.
 • Yabancı Sermaye, Teşvik, Yatırım, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları konularında danışmanlık.
 • Teşvik mevzuatı ve teşvik başvuruları hakkında danışmanlık.
 • Mali mevzuattaki değişikliklerin ve özellik arz eden konulardaki mali yorum ve işlemlerin sirküler vasıtasıyla duyurulması.