vergi hukuku

Devletler varlığını devam ettirmek ve vatandaşlarına maddi temelli bir hizmet sunmak için belli bir gelir etmeye ihtiyaç duyar. Bu gerekli olan ekonomik faktör farklı şekillerde yerine getirilmektedir. Bu gelir etme yollarından birisi de vatandaşlardan farklı ölçeklerde düzenli olarak para alınma işlemi olan vergi sistemidir.

Vergi Nedir?

Vergi sözlük anlamı itibariyle kamu hizmetlerinde harcanmak üzere devletin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ya da kimi maddelerin, hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek dolaylı yoldan vatandaşlardan topladığı paradır.

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her maddi sosyal gerekliliğin yerine getirilmesi için alınan vergiler dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak ikiye ayrılmaktadır.

Dolaysız Vergi Nedir?

Kısa tanımıyla kişiler tarafından aracısız olarak devlete ödenen vergiler olan dolaysız vergiler servet ve gelir bazında alınmaktadır. Her bireyin gelir aralığı farklılık göstermektedir. Bu nedenle bireylerden alınan gelir vergisi farklılık göstermektedir. Servet birikimi de bireyler için farklılık gösterdiğinden alınan vergi farklıdır.

Dolaysız verginin yükümlüsü bellidir.  Sürekli alınan bu vergi türünün belirli dönemlerde ödenmesi gerekir. Dolaysız vergilere örnek olarak emlak vergisi, geliri vergisi, motorlu taşıtlar vergisidir.

Dolaylı Vergi Nedir?

Kısacası harcamalar ve mal aracılığıyla alınan vergilere dolaylı vergiler denilmektedir.  Dolaylı vergi vasıtalı vergi veya devredilen vergi olarak da isimlendirilebilmektedir. Vergi mükellefi farklı olan dolaylı vergi KDV gibi aracı ile ödenen vergidir.

Dolaylı vergiye diğer örnekler şunlardır:

  • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV
  • Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
  • Gümrük Vergisi
  • Damga Vergisi

Dolaylı vergiler gelir düzeyinden bağımsız olarak herkesi için eşit olarak uygulanan vergidir.

Gün Muhasebe & Hukuk Olarak Vergi Hukuku Çalışmaları

Her birey ve şirket vergilere tabiidir. Bu zorunluluk bakımından şirketler varlıklarını tehlikeye atmamak için bu konuya ayrı bir titizlik gösterip çalışmalarını düzenli yapmalıdır. Biz Gün Muhasebe & Hukuk olarak, vergi planlaması, vergi davaları gibi tüm vergi hukuku çalışmalarını uzman kadro ile birlikte büyük bir özenle siz değerli müvekkillerimizin hizmetine sunmaktayız.