şirket kuruluş işlemleri

Her birey hayatını idame ettirmek adına çalışmalıdır. Okul hayatından başlayarak kendine bir kariyer hedeflemesi koymaktadır. Adım adım tüm çalışmaları yaparak hayatındaki işe ve mesleğe kavuşur. Her birimiz farklı karakter ve hayallere sahibiz. Bazılarımız icra ettiği meslekte müdür olmayı en üst basamak olarak tasarlarken bazılarımız da mesleğinde direk patron olmayı hedefler. Bir işletme sahibi olmayı hedeflemek oldukça cesurca bir hareket olup çok da zorlu bir yolu işaret eder. Bu kişinin girişimciliğiyle alakalı bir konudur.  Şirket sahibi olmanın cesurca bir hareket olarak adlandırılma sebebi riskin büyüklüğüyle alakalıdır. Çünkü bir şirketin tüm sorumluluğu o kurucu kişiye veya kişilere aittir.

Şirket kurmak için bazı süreçlerin yasalar gereği olarak eksiziz bir şekilde yerine getirilmelidir. Size bir şirket kurulma sürecinde neler yapıldığını ve yapılması gerektiğini adım adım anlatmayı hedefledik.

Şirket Kuruluş İşlemleri ve Süreçleri

  1. Şirket Türü Seçimi ve Kuruluş Planlaması: Şirketinizin türü Limited mi olacak yoksa Anonim mi olacak ona karar verip ona göre bir yol haritası belirlenmesi gerekmektedir.
  2. Şirket İsmini Belirlenmesi ve Kontrolü: Şirkete vereceğiniz isim markanız olacağından yaptığınız sektöre yakışmalıdır. Burada önemli olan nokta ise ismin daha önce alınıp alınmadığını yasal olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.
  3. Noter İşlemleri: Türkiye’de Yeni TTK doğrultusunda olan sözleşmenin noter tarafından tasdik edilmesi gerekmektedir.
  4. Ticaret Odası Kayıt İşlemleri: Noter tarafından tasdik edilmiş sözleşmeyle birlikte diğer gerekli evrakları hazırlayıp Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi’nde yayınlatmak üzere Ticaret Odası’na başvuruda bulunmak gerekmektedir.
  5. Vergi Dairesi Kayıt İşlemleri: Vergi levhası sahip olma işlemini gerçekleştirerek şirketi ticari hüviyetine kavuşturmak gerekmektedir.
  6. Üretim İşletmeleri İçin Sanayi Sicil belgesi ve kapasite raporlarının alınması gerekmektedir.
  7. Dış ticaret firması kurulacaksa gerekli olan gümrük müşavir temininin yapılması gerekmektedir.
  8. SSK ve Bağ-Kur İşlemleri: Kurulan şirketin çalışanlarının sosyal güvenlik haklarından yararlanması gerekliliğini sağlayan ve şirket kuruluşunda kesinlikle yapılması gereken işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Bir şirket kurmakta ihtiyacınız olan tüm yardımları, alanında en tecrübeli mali müşavirlerimizle Gün Muhasebe & Hukuk olarak en iyi şekilde yerine getirmekteyiz.