mali vergi yönetimi

Şirketler maddi varlıklar olarak, varlıklarını devam ettirmek veya büyümek gibi hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bir takım resmi çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.

Şirketler mali takibinde şeffaf olmak, başka şirketlerle iş birliği yapmak veya yeni iş alanları kazanıp şirket karlılığın artırmak için aylık bazda bir şirket mali bilançosu sunma gereği duymaktadır. Örneğin ihaleye girmek veya kredi alabilmek için mevzuatlara uygun olarak, dönemsel ve aylık bazda gelir-gider tablosunu detaylı bir şekilde sunmaktadır.

Burada kısaca gelir gider tablosu olarak adlandırdığımız şirket bilanço tablosu tüm mali işlemlerin detaylı bir ortaya konulmasını ifade etmektedir. Mali veri yöntemi hizmeti kapsamında birçok finansal çalışma gerçekleştirilmektedir. Tüm bu çalışmaların en genel özeti ve en çok ihtiyaç duyulan işlemler şunlardır:

 • Şirket gelir giderinin aylık bazda ortaya konulması.
 • İç maliyet sonuçlarının sunulması ve denetim teknikleri uygulanması.
 • Faktoring (Her türlü mal ve hizmet satışlarından doğan, fatura veya fatura yerine geçen belgelere dayalı alacakların faktör şirketlere temlik edilmesi karşılığında finansman ve tahsilat hizmetlerinin sunulmasıdır.)
 • Leasing ( Şirketlerin yatırımlarında menkul ve gayrimenkul teminine yönelik ihtiyaçlarını karşılamada kullanılan bir finansman yöntemidir.)

Şirket Bilançosu

Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.

Bu mali tablonun ana başlıkları şunlardır:

 • Bilanço Başlığı: Şirketin adı veya unvan, bilanço kelimesi ve tarihi.
 • Aktif Tarafı: Bilançonun sol tarafında yer alıp işletmenin alacak ve mevcutlarını gösteren kısımdır. Bu kısım ikiye ayrılır:
 • Dönen varlıklar
 • Duran varlıklar
 • Pasif Tarafı: Bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesin ve borçlarını) gösteren kısımdır ve 3’e ayrılır:
 • Kısa vadeli borçlar
 • Uzun vadeli borçlar
 • Öz kaynaklar
 • Bilanço Dipnotları: Bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.

Örnek Bilanço Tablosu:

AKTİF … İŞLETMESİ … TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
 

VARLIKLAR

 

KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM

 

AKTİF … İŞLETMESİ … TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLARII. DURAN VARLIKLAR III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARIV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

 

V. ÖZ KAYNAKLAR

AKTİF TOPLAM PASİF TOPLAM