kdv iade danışmanlığı

Devletler sosyal varlığını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karışılmak için bir takım gelir elde etmelidir. Bu gelir elde yöntemlerinden birisi de vergi olgusudur. Vergiler alınma şekilleri bakımdan birçok çeşitte gerçekleşmektedir. En yaygın olan ve en çok alınan vergi türlerinden biri de KDV (Katma Değer Vergisi)’dir.

KDV (Katma Değer Vergisi) Nedir?

KDV harcamalar üzerinden alınan bir vergi türü olup harcamanın vergilendirmesi olarak ifade edilir. Türkiye’ye KDV vergisi TBMM tarafından 3065 sayılı yasa ile 25/10/1984 tarihinde kabul edilip, 02/11/1984 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış, 01/01/1985 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur.

Katma Değer Vergisi Miktarları Nelerdir?

Katma değer vergisi alınan her ürün veya hizmetin türüne göre farklılık göstermektedir.

Ülkemizde ürün teslimatları ve hizmet ifa edilmesi sırsında uygulanacak olan KDV vergi oranları değişmektedir. Bu oranlardan bazıları:

 • Unlu mamuller ve ekmek olmak üzere sağlık hizmetleri ile öğrenci yurtları kullanımı için inşa edilen prefabrik yapılarda uygulanan KDV oranı %1.
 • Yiyecek, içerecek, kitap, gazete, dergi gibi ürünler, cenaze hizmetleri, konut yapı kooperatifleri tarafından yapılan inşaat işlerindeki KDV oranı %8.
 • Geriye kalan tüm mal ve hizmetler için: %18.

KDV İade Kapsamında Yapılan İşlemler Nelerdir?

 1. KDV, Fatura ve Belge Düzeninin Kurulması İle İlgili Danışmanlık
 2. KDV İade Sisteminin Kurgulanmasına İlişkin Danışmanlık
 3. İade Hakkı Doğuran İşlemin ve İade Edilecek KDV Tutarının Tespiti
 4. KDV İadesi İçin Gerekli Olan Tüm Listelerin ve Belgelerin Hazırlanması, ile İnternet Vergi Dairesi Sistemine Girişlerinin Yapılması Konusunda Ekip Desteği Sağlanması
 5. KDV İade İşlemlerine İlişkin YMM Tasdik Raporlarının Hazırlanması
 6. Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) Kapsamında Tecil-Terkin veya İadelere İlişkin YMM Tasdik Raporlarının Hazırlanması
 7. Mali İdareler Tarafından Talep Edilen “Özel Amaçlı” Raporların Hazırlanması
 8. KDV İade Sürecinin Optimal Sürede Sonuçlandırılmasına Yönelik Danışmanlık ve Destek Hizmeti Sunulması
 9. KDV İadesi Risk Analiz Raporlarında Tespit Edilen Eksikliklerin Giderilmesine Yönelik Ekip Desteği Sağlanması
 10. KDV İadesi Konusunda Karşılaşılan Sorunların Analizi ve Alternatif Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi
 11. KDV İadesi Kapsamındaki Karşıt İncelemelerin Yapılması
 12. Güncel Mevzuat ve Uygulama Alanında Zamanında Bilgi Paylaşımı