iş hukuku

İş Hukukunun Ortaya Çıkması

İnsanlar hayatlarını idame ettirmek için maddi kazanımlara ihtiyaç duymaktadır. Bu maddi kazanımları bazen tek başına gerçekleştirirken bazen de başkalarıyla ortak çalışmalara ihtiyaç duymaktadır. İnsanlar sanayi devrimiyle birlikte ekonomik kazanımlar ve sosyoekonomik yaşam anlamında oldukça farklı bir döneme girmiştir. Kendi başlarına yeterli kazançları elde ettikleri köy yaşamından uzaklaşarak kent hayatı içine girmeye başlamıştır. Kent hayatında, insanların çok büyük bir kısmı bir başkasının belirlediği kurallar çerçevesinde çalışmaya başlamasıyla işçilik kavramı ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır.

İnsanların başka insanlara olan bağımlı çalışması ve ekip çalışmasının yaygınlaşması, birçok anlamda başka sorunlar ve ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. İnsanlar başkasının kontrolünde ve başkalarının işletmelerinde çalışırken bir karşılık almak, huzurlu olmak ve sosyal yaşamına azami derecede zaman ayırmak gibi birtakım ihtiyaçlar duymaktadır. Sadece işçi değil işveren için de bir takım istekler ve ihtiyaçların olması dolaysıyla (Örneğin iş mesai saatlerine uyum, ekip çalışmasına uyum, iş veriminin fuzuli olarak düşürülmemesi gibi) bunların kurullar etrafında belirlenmesi gerekmiştir. İşveren kuralları kendi koyacak otoriteye sahip olması dolaysıyla hukuk daha çok işçi hakları ekseninden yola çıkarak kurallar koymaktadır.

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, en genel tanımıyla; işçi ve işveren ilişkilerini, bunların hak ve görevlerini, işe ve iş yerine ilişkin yasa ve yönetmelikleri konu alan hukuk dalıdır.

İş Hukukunun En Önemli Özelikleri

  • İşveren tarafından işçi emeğinin ihlal edilmemesi için iş hukukunda her zaman işçi haklarının korunması ve giderilmesi öncelikli olmaktadır.
  • İşçinin lehine olması için nisbi emredici kurallar içerir. Örnek vermek gerekirse asgari ücretin altında işçi çalıştırmamak için koyulan kurallar.
  • İşçiler sendikalar aracılığıyla yönetimde görüş sahibi olur.
  • İş hukuku işçi ve işverenin karşılıklı anlaşması sağladığından devletin düzenlemesi ve müdahalesi vardır. Bu durumdan dolayı karma hukuk özelliğinde bir hukuk türü olmaktadır.

Gün Muhasebe & Hukuk Olarak İş Hukuku Çalışmaları

Gün Muhasebe & Hukuk olarak deneyimli avukatlarımızla, siz değerli müvekkillerimizin ihtiyaç duyacağı tüm iş hukuku çalışmalarını en iyi şekilde gerçekleştiriyoruz.