idare hukuku

İdare hukuku en genel tanımıyla; temelini Anayasa’dan alan ve amacı kamu yaranını gerçekleştirmek olan idarenin işleyişini ve kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Hukukçular bunu daha da açarak iki farklı bakış açısıyla açıklamaktadırlar:

1-Geniş Anlamda İdare Hukuku: İdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Bu kurallar kamu hukuku kuralları olabileceği gibi özel hukuk kuralları da olabilir.

2-Dar Anlamda İdare Hukuku: İdarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünüdür.

İdare Hukukunun Doğumu ve Gelişimi

İdare hukuku, Fransa’da 19’uncu yüzyılda doğmuştur. Fransa’da idareyle ilgili uyuşmazlıklar hakkında mahkemelerde dava açılması bu şekilde yasaklanınca, idarenin eylem ve işlemlerinden zarar gördüklerinde doğrudan doğruya idareye başvurup zararlarının giderilmesini istediler.  İşte idare hukuku,  uzun bir zaman boyunca vatandaşların idareye karşı açtıkları davalar hakkında verdiği kararlarla doğdu ve gelişti.

İdare Hukukunun Bölümleri

 1. Genel İdare Hukuku: İdarî faaliyetin bütün sahalarında ortak ve genel bir geçerliliğe sahip kavram, kurum ve kurallardan meydana gelir. İdare hukuku, kamu idaresinin, güvenlik, millî savunma, trafik, maliye, ekonomi, ulaştırma, eğitim, sağlık, imar, orman, çevre, bayındırlık, gümrük, turizm gibi çok çeşitli alanlarına uygulanmaktadır.
 1. Özel İdare Hukuku: İdarenin bu özel faaliyetlerine uygulanması sonucu ortaya idare hukukunun çeşitli dalları çıkar. Trafik hukuku, malî hukuk, ekonomik kamu hukuku, eğitim idaresi hukuku, sağlık idaresi hukuku, imar hukuku, orman hukuku, çevre hukuku, bayındırlık hukuku, gümrük hukuku, turizm hukuku. İşte idare hukukunun bu dallarına özel idare hukuku

Türkiye’de İdare Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

Türkiye’de idare hukuk kurallarını belirleyen bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler 10 maddede şu şekilde sıralanır:

 • Cumhuriyetçilik ilkesi
 • Üniter devlet ilkesi
 • İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
 • Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesi
 • Demokratik devlet ilkesi
 • Laik devlet ilkesi
 • Sosyal devlet ilkesi
 • Eşitlik ilkesi
 • Hukuk devleti ilkesi
 • Başlangıçta belirtilen ilkeler

Gün Muhasebe & Hukuk olarak tüm hukuki işlemlerinizde olduğu gibi idare hukuku alanında da ihtiyaç duyduğunuz yardımı deneyimli avukatlarımız aracılığıyla sağlıyoruz.