icra ve iflas hukuku

Yargı görevini üstlenen devlet; toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar koymakla kalmaz, toplumsal ve hukuki barışın korunması görevini de üstlenir. Hakları inkar ve ihlal edilen kişiler öncelikle yetkili ve görevli yargı mercilerine başvurup lehine bir karar alacaktır. Bu kararın gereği yerine getirilmezse bu hakkın zorla icrasının sağlaması gerekir. Bu aşamada işin içine icra ve iflas hukukuna ilişkin hükümleri uygulamakla yükümlü olan ve harç ve gider ödeyerek başvurduğumuz icra iflas dairesi girer.

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra iflas hukukunun diğer adı da cebri icra hukukudur. Cebri icra hukuku maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyeti ifade eder.

Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin, devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleşmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti, buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebri icra hukuku veya takip hukuku denir.

Alacaklı sorumluluğunu yerine getirmeyen hakkında, devletin yetki organlarına veya cebri icra organlarına müracaat ederek hakkının yerine getirilmesini yerine getirilmesini talep etmelidir. Cebri icra borçlunun şahsı üzerinde değil mal varlığı üzerinden uygulanır. Borçlu şahsi mal varlığıyla sınırsız olarak sorumludur.

İcra iflas dairesi bu görevlerini yaparken dairelerde çalışan icra ve iflas müdürlerinin, bu yetkilerini kötüye kullanmasını önleyebilmek için, denetime tabi tutulmaları gerekmektedir. Bazı hallerde de borçlunun korunması gerekebilir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılan anahtar kavramlar şunlardır: Cebri icra, alacaklı borçlu, icra takibi, iflas, ihtiyari haciz, konkordato, icra harcı, icra gideri ve şikayettir.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Genel anlamda icra takiplerine, takip işlemleri yön ve şekil verir. Takip işlemleri de taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır.

Taraf takip işlemleri genel anlamıyla takip prosedürü içinde tarafların yaptıkları takibe yön ve şekil veren çoğunlukla da takip işlemlerinin yapılamasını sağlayan işlemlerdir.

İcra takip işlemleri de kural olarak icra organları tarafından borçluya karşı yapılan, cebri icranın ilerlemesin sağlayıcı nitelikteki işlemlerdir.

İcra Çeşitleri

  • Cüz’i ( ferdi) icra takibi
  • Külli ( toplu ) icra takibi