ceza hukuku

Biz insanlar toplu halde yaşamaya başladığımız ilk zamanlardan bugüne bir takım kurallar çerçevesinde hareket ettik. Kuralların olma sebebi biz insanların toplu yaşam sürecinde yaşayabileceği anlaşmazlıkların önüne geçmek ve yaşanılan anlaşmazlıkların giderilmesini, çözüme kavuşmasını sağlamaktır.

Bir anlaşmazlık varsa ortada bir takım olumsuzluklar yaşanır ve yaşanan olumsuzluk çok ciddi boyutlarda reaksiyon gösterir. Bugün devletler, hukuk kuralları ile bu anlaşmazlıkları önlemek ve yaşanan olumsuzlukların yönetimini sağlamak doğrultusunda hareket ederek bir takım ilkeler ortaya koyar. Tüm hukuk kurallarında eğer suç varsa ceza da vardır. Bu ceza maddi veya manevi olarak suçun getirilerine ve boyutlarına göre değişiklik göstermektedir. Cezanın şekli ve ölçütü, suçun işlediği ülkenin belirlediği kurallar çerçevesinde farklılık gösteren değişkenlerdir.

Ceza Hukuku Nedir?

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuk bölümüdür. Bu hukuk bölümü genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel ceza hukuku, suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla ilgili tanıma, ceza hukukuna hakim olan genel ilkelere, ceza kavramımın tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorileri kapsamaktadır.

Özel ceza hukuku, bir ülkenin kanunlarına göre belirlenen ve suç olarak sayılan eylemlerin ne veya neler olduğunu, bunların kapsam ve sınırlarını belirleyen ve de birbirinden ayrılan yönlerini öngörüp ona göre bir ceza uygulayan ceza hukuku alt dalıdır.

Ceza hukuku en genel olarak iki temel üzerine kurulmuştur ve bu İlkeler genel hatlarıyla şu şekildedir:

1-Suçta ve cezada kanunilik ilkesi:

Suç ve cezanın sadece kanun ile belirlenmesidir. Bu ilke Türk Ceza Kanunu’nun 2. maddesinin 1. Fıkrası’nda “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanmaz” olarak belirlenmiştir.

2-Suçta ve cezada kusur ilkesi:

Failin cezalandırılabilmesi için fiili bilerek ve isteyerek yapmış olması gerektiğini belirten ilkedir.

Gün Muhasebe & Hukuk Olarak Ceza Hukuku Çalışmaları

Deneyimli avukatlarımız aracılığıyla siz değerli müvekkillerimizin mağduriyetini gidermek ve tüm ceza hukuku başlıklı işlemlerinizi büyük bir titizlikle yürütmek için Gün Muhasebe & Hukuk olarak sizlerin her zaman yanınızdayız.